ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Serpil Aytac, Oguz Basol, (2018), Mediating Role of Loneliness and Organizational Conflict between Work Overload and Turnover Intention,  20th Congress of the International Ergonomics Association. IEA 2018, 26-31 August, Florence, Italy

Serpil Aytac& Gizem Akalp (2018) Problems of Expat Families in Paris,  ISMS, International Symposium on Multidisciplinary Studies-4 (Social Sciences), 26-27 April. Paris-France

Serpil Aytac, Salih Dursun (2018) The Effect On The Safety Culture Of Occupational Accidents And Safety Behaviour: The Case Of Turkey, 38th International Academic Conference, 11-14 June, Prague

Nuran Bayram, Serpil Aytac, Mine Aydemir (2018) A Path Analysis of Relationships among Workload, Interpersonal Conflict, Turnover Intention, Loneliness at Work, Job-Related Affective Well-Being and Job Satisfaction, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18). 27-28 June, Bandirma-Balikesir, Turkey

Özlem Kaya, Serpil Aytaç (2018) People With Dısabılıtıes And Theır Problems In Workıng Lıfe: An Applıcatıon,  Paris International Congress On Social Sciences, 2 nd International Congress On Fashion - Art -Design , Infad –II, 10-13 April, Paris- France

Özlem Kaya - Serpı̇l Aytaç (2018). Ünı̇versı̇te Derslı̇klerı̇nı̇n Ergonomı̇k Tasarım Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇, 5 Th International Symposium on Multıdisciplinary Studies, Crowne Plaza Hotel, 16-17 November 2018 Ankara/ Turkey

Serpı̇l Aytaç - Özlem Kaya(2018). Örgütsel Bağlılık, Lı̇derlı̇k Davranışı ve İş Tatmı̇nı̇ İlı̇şkı̇sı̇: Gıda Sektöründe Bı̇r Araştırma. 5 Th International Symposium on Multıdisciplinary Studies, Crowne Plaza Hotel, 16-17 November 2018 Ankara/ Turkey

Serpil Aytac, Gizem Akalp, (2017), "Stress and Burnout Among Occupational Health and Safety Experts", International Business, Economic Tourism, Sciences Technology, Humanities Social Sciences and Education Research Conference, 13 – 15 December, Paris, France

Mustafa Aytac, Serpil Aytac, Salih Dursun (2017)" Work-Related Violence and Stress: The Case of Taxi Drivers in Turkey" Annual Vietnam Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance & Management Sciences,  AP17 Vietnam Conference in Hai Phong, Vietnam, August 18-19

Serpil Aytac (2017)"Life Satisfaction and Leisure Activities among Retirees: The Case of a City" Annual Vietnam Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance & Management Sciences,  AP17 Vietnam Conference in Hai Phong, Vietnam, August 18-19  

Ahmet Gökçe, Ulviye Tüfekci, Serpil Aytaç (2017) "Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Önemi: Metal İşkolunda Nitel Bir Araştırma" 2. Uluslararası  İş Güvenliği ve Çalışan sağlığı Kongresi 8-9 Kasım, Wellborn Luxury Hotel, Kocaeli. Turkey

Serpil Aytaç, Ulviye Tüfekçi, Ahmet Gökçe, Burcu Öngen Bilir,(2017) "Çalışan Sağlığı Açısından İşe İlişkin İyilik Hali, İşe İlişkin Kısıtlar Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma",  2. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 Kasım – 9 Kasım, Wellborn LuxuryHotel, Kocaeli-Türkiye

Serpil Aytac, Gizem Akalp, "The Role of Management on Perceived Safety Climate in the Workplace: A Sample from Turkey."  Paris Conference 2017. 8th European Business Research Conference, 24 - 25 April 2017, ESCP Europe Paris, Paris, France.

Serpil Aytac, Gizem Akalp, " The Attribution Theory of as a Psycho-Social Approach to the Perception of Occupational Health and Safety: A Focus Group Study Among Women Workers in Metal Industry.” ICSS XII Amsterdam. 12th International Conference on Social Sciences. 19-20 May 2017.

Serpil Aytac, Salih Dursun , Ahmet Gokce,(2016)  Mobbing as a Psycho-social Risk at Work: A Study in Turkey .  AHFE 2016, International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 27–31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA

 

Serpil Aytac, Mustafa Aytac, (2016) Customer-Related Stressors and Effects on Burnout: A Study in Turkey , AHFE 2016, International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 27–31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA

 

Serpil Aytaç, Ahmet Gökçe, Ülviye Tüfekçi, (2016) Metal Sanayinde Çalışan Kadınlarda Atıf Kuramı Değerlendirmesi Çerçevesinde Psiko-sosyal Riskler: Bir Odak Grup Çalışması, ÇSGB, Uluslararası 8 İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFETY & HEALTH, 8-11 MAY 2016 ISTANBUL www.tioshconference.gov.tr

Serpil Aytaç, Gizem Akalp, (2016) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Arasında İşe Bağlı Stres Ve Tükenmişlik Sendromu: ÇSGB, Uluslararası 8 .İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı , INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFETY & HEALTH, 8-11 MAY 2016 ISTANBUL www.tioshconference.gov.tr

Aytac Serpil ; Akalp, Gizem, (2016) “ Worlplace violence and effects on turnover intention and job commitment: A pilot study among healthcare workers in Turkey",The 2 st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016” 24-26 Feb.2016, Buenos Aires, Arjantin 

Bozkurt Veysel, Aytaç Serpil, Baştürk Şenol, (2016), Öğretim Üyelerinin Perspektifinden Üniversite-Sanayi İşbirliği, (ed), Ahmet Erdal Osmanlıoğlu, 1.International Local Development and Financing Conference, Proceeding Book, March 03-06-2016, Antalya Turkey, 228-234

AytacSerpil Ramazan Cengiz Derdiman, Senol BasturkBurcu Ongen/Bilir, (2015).”Fear of Crime in a City in Turkey: Gender Differences and Urban Segregation in Risk Perception”. Bangkok International Conference on Social Science, ISBN: 978-986-87417-2-0, Bankok, Thailand, February 2015.

Akalp Gizem, Serpil Aytac,Nurettin Yamankaradeniz, Oguzhan Cankaya, Ahmet Gokce, Ulviye Tufekci (2015) “Perceived safety culture and occupational risk factors among women in metal industries: A study in Turkey”, ”. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015

Aytac,  Serpil, (2015), “The Sources of Stress, The Symptoms of Stress and Anger Styles as a Psychosocial Risk at Occupational Health and Safety: A Case Study on Turkish Police Officers”. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015

Eren Şenaras A., Aytaç S., Sezen H.K., (2014), “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama, 15th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Isparta.

Eren Şenaras A., Aytaç S., Sezen H.K., (2014), “Topkapı Sarayı Müzesinde Ziyaretçi Profili ve Memnuniyet Araştırması: Ölçek Tasarımına İlişkin Bir Uygulama, 15th International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Isparta

A. Serpil, G. Akalp(2014),“Mobbing  as  a Psychosocial  risk  at  Occupational  Health  and  Safety  in Turkey". 12. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP) 2014, 21-23 Mayıs 2014, Zaragoza;İspanya

Sezen H.Kemal, Serpil Aytaç, Cenk Özmutlu,(2013). Proje Yönetiminde Anahtar Noktalar ve Projelerin Başarısızlık Nedenleri, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna 

Sezen H.Kemal, Serpil Aytaç, Cenk Özmutlu,(2013). Proje Yönetiminde Anahtar Noktalar ve Projelerin Başarısızlık Nedenleri, 26-30 Mayıs 2013, 14. EYİ konferansı, Saraybosna 

 

Dursun Salih, Aytac Serpil, (2013), The Effects Of Workplace Violence On Employee Commitment And Turnover Intention, International Conference on Education, Economic, Psychology, and Society İCEEPS 2013, 14-16 June 2013, Beijing- China

 

  • Aytaç Mustafa; Aytaç Serpil (2013), İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasında Yalnızlık Duygusunun Aracı (Mediatör) Etkisinin İncelenmesi, 14. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 2013,5-17 May 2013, Sarajevo-Bosnia Herzegovina,  

 

Serpil Aytac, Mustafa Aytac,(2013), “Job Satisfaction and Loneliness: A Study From Turkey”, 5th International Interdisciplinary Academic Conference, February 3-5,2013- Prosperity and Stability in the Present World-  organized by: International Institute of Social and Economic Sciences, Graduated School of the Buenos Aires Bar Association , Libertad y Progreso,Center for Latin American Studies- Buenos Aires –Argentina, 

Dursun, Salih; Aytac, Serpil And Marsap, Akin;“The Effect of Safety Culture on Workplace Accidents in Business Life: An Application”, 6th International Multi Conference on Intelligent Systems, Sustainable, New and Renewable Energy Technology and Nanotechnology (IISN-2012), March 16–18, 2012. Institute of Science and Technology Klawad-133105, Haryana, India

Aytac, Serpil and Marsap,Akin, (2012) “Wellbeing in Workplace: A Sample for Prison Staff”, 6th International Multi Conference on Intelligent Systems, Sustainable, New and Renewable Energy Technology and Nanotechnology (IISN-2012), March 16–18, 2012. Institute of Science and Technology Klawad-133105, Haryana, India

 

Salih Dursun, Serpil Aytaç ve Nuran Bayram,Emotional Labour and Burnout at Work: a study from Turkey.”  International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science 2012 (ICIBSoS 2012) , 01 – 02 December 2012, Aston Marina Taman Impian Jaya Ancol Hotel, Marina Mediterania, Tower A, Jl. Lodan Raya No. 2A, Jakarta  14430 - Indonesia.

Serpil Aytac, Nuran Bayram, Ahmet Özenal, Serhat Özgökçeler, Sanem Berkun, Ali Ceylan, Hasan Erturk," Flexible Working and Employment of People with Disabilities at Customs Brokerage Firms in Turkey: A Social Responsibility Project “, International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science 2012 (ICIBSoS 2012) , 01 – 02 December 2012, Aston Marina Taman Impian Jaya Ancol Hotel, Marina Mediterania, Tower A, Jl. Lodan Raya No. 2A, Jakarta  14430 - Indonesia

Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2012). The Effects of Workplace Violence on Employee Commitment and Turnover Intention 1. International Interdisiplinary social Inquiry Conference, 17- 21.06 2012 – Bursa, Turkey 

Serpil Aytaç, Sevil Hacıoğlu, Mustafa Karaduman (2012). Lonelıness In The Workplace: An Empırıcal Study In Turkey, 1. International Interdisiplinary Social Inquiry Conference, 17- 21.06 2012 – Bursa, Turkey

Serpil Aytac, Salih Dursun,(2012) “The Effect On Employees Of Violence Climate In The Workplace”.  IEA 2012 – 18th World Congress on Ergonomics . Recife, Brazil, 12-16 February,

Sevda Gürsakal,. Serpil Aytac, Nuran Bayram, Akin Marsap, A Research on Job Satisfaction of The Human Resource Management in The Business. Intelligent Systems,  Sustainable New and Renewable Energy Technology & Nanotechnology (IISN-2011) (8th International Conference on Intelligent systems & 2nd International Conference on Nanotechnology) India

Akin Marsap, Serpil Aytac.” Academic Counseling System in Distance Education for Health Management” . IISN-2011-582-A2, Intelligent Systems,  Sustainable New and Renewable Energy Technology & Nanotechnology (IISN-2011) (8th International Conference on Intelligent systems & 2nd International Conference on Nanotechnology) India

AYTAC, S.; DURSUN, S.; The Effect of Safety Culture on Safety Behavior and Accidents,   XIX World Congress on Safety and Health at Work, September 11-15, 2011, Halic Congress Center, Istanbul, http://safety2011turkey.org/ 
 

Merih YURTKURAN, Oguz BASOL, Serpil AYTAC, ”Suicide Behaviors: Turkish Case Study with a Regional Suicide Map from 2000 to 2009", 16th World Congress of the International Society for Criminology, August 5–9th, 2011,Kobe International Conference Center, Japan 

Serpil AYTAC, Ferhat TOPBAS, Sabriye Celik_UGUZ,”The Effects on Demographic Factors on Criminal Disposition: A Nested Model Analysis,” 16th World Congress of the International Society for Criminology, August 5–9th, 2011,Kobe International Conference Center, Japan. 

Salih DURSUN, Serpil AYTAC, Fugen BERKAY, Ferhat TOPBAS,  ”The Effects of Unemployment and Income on Crime: A Panel Data Analysis on Turkey”, 16th World Congress of the International Society for Criminology, August 5–9th, 2011,Kobe International Conference Center, Japan. 

Akıncı,Sokullu F., Dursun. S., Aytac, Serpil, Violence against Profession: A Study in Turkey,16th World Congress of the International Society for Criminology, August 5–9th, 2011,Kobe International Conference Center, Japan 

Salih Dursun, Serpil Aytac,"The Effect of Safety Culture on Safety in an Organizational Structure: A Case Study in Turkey", 10th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management (ODAM 2011) 4 – 6 April 2011, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa, http://www.odam2011.net

Selver Yıldız, Serpil Aytaç, Nuran Bayram, “Workplace Violence Against Health Workers in Turkey”,9. Avrupa Akademik Mesleki Sağlık Psikolojisi Konferansı (9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology), 29-31 March 2010, Roma, İtalya

 Aytaç, S., Marşap, A., "Integration of Virtual and Academic Counseling System In Distance Education for Health Management (DEHM)", World Conference on Education Sciences (WCES-2010), Bahcesehir University, Istanbul, Feb2010.

Serpil Aytac, Kuvvet Lordoglu, Veysel Bozkurt. “The Motives and   Problems of Turkish Immigrants in Uk”  Iınd International Congress Of European Turks, ‘’Education And Integration’’, 14-16 May- 2009. Elzenveld Cultural Centrum-ANTWERP-BELGIUM

Emin Cihan Duyan, Serpil Aytac, “Measuring the Quality of Work Life of Academics in Turkey”,Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. 8 - 11 July 2009. ATHENS, GREECE

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Mustafa Aytac, Serpil Aytac, “Social Exclusion and Life Satisfaction: A Study from Turkey”, Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. 8 - 11 July 2009. ATHENS, GREECE

Serpil Aytac, Nuran Bayram,Julian Bondy, “Workplace Violence in Turkey ”,Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. 8 - 11 July 2009. ATHENS, GREECE, 

Serpil Aytac, Oguz Basol, Julian Bondy, “Sexual Harassment in the Academy: Turkish University Students' Experiences, Perceptions, and Institutional Responses”, Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. 8 - 11 July 2009. ATHENS, GREECE

Selay Yurtkuran Tok, Nuran Bayram, Serpil Aytac , Student Satisfaction and Campus Image: An Empirical Investigation, World Universities Forum -16-18 January 2009, Indian institue of technology, BOMBAY-MUMBAI-INDIA

Serpil Aytac,Veysel Bozkurt, Nazan Bilgel, Nuran Bayram, Violence Against Health Workers at a University Hospital in Turkey.  The Second World Universities Forum -16-18 January 2009. Indian institue of technology, Bombay-Mumbai, INDIA

Serpil Aytac, Dilek Murat, Julian Bondy, Harassment Against Woman in Justice Sector in Australia-Victoria, International – Interdisciplinary Women’s Studies Congress” between the dates of March 5th, 6th, 7th 2009.Sakarya

Serpil Aytac, Gizem Akalp, Ebru Y. Yıldırım, Sanayide Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği” The International – Interdisciplinary Women’s Studies Congress. 5-7 March 2009, Sakarya

Serpil Aytac, Oğuz Basol, Mustafa Aytac, Üniversitede Kız Öğrencilere Yönelik Taciz Üzerine Bir Araştırma” Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi   5–7 Mart 2009, Sakarya

Serpil Aytac, Nuran Bayram, Nazan Bilgel,  Fusun Sokullu, “Workplace Violence Against Woman Workers: Survey on Health Workers” International – Interdisciplinary Women’s Studies Congress between the dates of March 5th, 6th, 7th 2009.Sakarya

Mustafa Yurtkuran,  Julian Bondy, Serpil Aytac, Nuran Bayram, Discussing Student Feedback in a Cross-Cultural Context, The Second World Universities Forum -16-18 January 2009. Indian institue of technology, Bombay-Mumbai India

Selay Yurtkuran Tok, Ozgur Ediz, Alkin Yurtkuran, Serpil Aytac.  Design Education,  The Second World Universities Forum -16-18 January 2009. Indian institue of technology, Bombay-Mumbai INDIA

Aytac, S., Bayram, N., & Dyan, E.C. “Bullying / Emotional Abuse at Workplace: National Precaution Strategies and Conflict Loaded Communication.” International Conference in Contemporary Management (ICCM) Hosted by the University of the Western Cape,  Department of Industrial Psychology . Erinvale Estate Hotel & Spa. Somerset West, Western Cape Province, South Africa 30 September 2008 - 02 October 2008 http://www.uwc.ac.za/?module=cms&action=showfulltext&id=gen11Srv7Nme54_8501_1210050424&parent=gen11Srv7Nme54_7526_1210050423&menustate=iccb

Julian Bondy, Serpil Aytac & Bayram Nuran, `An Exploration of Turkish Criminal Careers", XV World Congress Of The International Society For Criminology, Barcelona, SPAIN 20-25.07.2008     http://www.worldcongresscriminology.com/index.asp?pagina=prog

Serpil Aytac -"Cyber Crime in Turkey: A Study of Crime Statistics and (Inter)national Congruence and Difference" . XV World Congress Of The  International  Societ For  Criminology Barcelona,SPAIN,  20-25.07.2008  http://www.worldcongresscriminology.com/index.asp?pagina=prog

Emin Cihan Duyan & Serpil Aytac, Uludag University "Effects of Yoga On Stress Management  "Poster Presentations, 09:00 Thursday 19 thJune –15:30 Friday 20th June, Institute  of Work Psychology, IWP Conference 2008, The University of Sheffield,  Sheffield, 18-20 June 2008 England (UK).  http://iwpconference.group.shef.ac.uk/images/regfiles/Programme.pdf

Serpil Aytac, Julian Bondy, Fusun Sokullu Akinci "Job Satisfaction of Prison Staff: A Comparative Study in Australia and Turkey". The Stockholm Criminology Symposium. June 16-18, 2008 at Stockholm University. Stockholm. Swedan.

Julian Bondy, Serpil Aytac, Fusun Sokullu-Akinci, "Building Institutional Capacity to Withstand Bullying In Policing Organizations - A Cross-Country Comparison".  2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Securıty, June 14-16, 2007 Istanbul-TURKEY  https://www.istanbulconference.info/Pages/AcademicProgram.aspx

 Arabaci, Özer (Uludag University) Aytac, Serpil (Uludag University) Sokullu-Akinci, Füsun (University of Istanbul) Violent Crimes: Trends of Violence in Bursa/ TURKEY 1994–2007: A Time Series Perspective-7° ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, Bologna, ITALY, September 26-29, 2007

Bondy, Julian (RMIT University, Melbourne) Aytac, Serpil (Uludag University) Exploring the invisible: workplace bullying in policing organisations- 7° ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY Bologna, Italy, September 26-29, 2007

Bondy, Julian (RMIT University of Melbourne-AU) Aytac, Serpil (Uludag Universityof Turkey) Capturing Satsfaction in Captured Settings: a Comparative Study of Prison staff workplace wellbeing -7° ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOG YBologna, Italy, September 26-29, 2007 September 24, 2007

Serpil Aytac, Hakan Aksoy, Suicide in the Province of Bursa, Turkey: A Regional Suicide Map Analysis. 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security,  Turkey  June 14-16, 2007 https://www.istanbulconference.info/Pages/AcademicProgram.aspx

Gorazd Mesko, M. Eryilmaz, S. Aytaç, N.Bayram, Job Satisfaction of Prison Officers: A cross-Cultural Analsıs in Slovenia and Turkey, Past, Present and Futures, Policing Central and Eastern Europe, Conference Proceedings, Pres by Faculty of Criminal Justice and Security University of Maribor, ISBN: 961-6230-58-1, Ljubljana,Slovenia, September 21-23,2006. http://www.fpvv.uni-mb.si/conf2006/preliminary_conference_programme.pdf

Akin Marsap, Gizem Akalp, Serpil Aytac,'The Evaluation of the Using Ergonomic Training Respond Systems for Management. 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht the Netherlands, IEA , 10-14 July 2006

Canan Ceylan, Jan Dul, Serpil Aytac, "Empirical Evidence of the Relationship Between the Physical Work Environment and Creativity". 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht the Netherlands, IEA , 10-14 July 2006

Sokullu-Akıncı, F., S. Aytac, N. Bayram “Killings Committed Under the Guise of Honour”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

M Eryılmaz,., S. Aytac, N. Bayram, G. Yılmaz, J. Bondy “Job-Related Affective Well-Being Among Prisons Staff”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

S. Yıldız, S. Aytac, N. Bayram, N. Bilgel, “Prison Officers and Bullying/ Mobbing Behaviors in Turkey”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

Mehmet Eryılmaz, Gorazd Mesko, Serpil Aytac, Julian Bondy, Nuran Bayram, “Prison officers & Professional Satisfaction: A Comparative Cross-Cultural Analysis In Turkey and Slovenia”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

S. Aytaç, Müslüm Saylı, Faruk Emrem, Becaming Regular Offenders And Career Criminals: Reflections On A Professional Approach To Crime. İstanbul Conference On Democracy&Global Security 2005, Turkish National Police Foreign Relations Department, Pres Catolog Number:401, ISBN: 975-585-575-0, Oncu Press 2006

Gizem Akalp, Serpil Aytaç "İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Güvenlik Kültürü Oluşumu ve Bir Uygulama", Ministry of Labour and  Social Security,  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 Internatıonal “Occupatıonal Health And Safety” Regıonal Conference. 15–17 October 2005 Ankara. http://isggm.calisma.gov.tr/docs/yayinlar/isg_dergisi/say%C4%B1%2025.pdf

S. Aytaç, N. Bayram, N. Bilgel, “Workplace Bullying Among a Group Of Professionals In Turkey”, Working Together To Tackle Workplace Bullying: Concepts, Research And Solutions Venue:      Workplace Bullying Conference, University of Portsmouth, 14-16 September 2005, Leicester , England. (UK)

S. Aytac, N. Bayram, H. Aksoy, “Suicidal Behaviors in Turkey: A Regional Suicide Map”, The 14th World Congress of Criminology. Preventing Crime & Promoting Justice: Voicesfor Change,The International Society of Criminology PresentsAugust 7-11 2005,University of Pennsylvania, Philadelphia,USA,2005

Canan Ceylan, Serpil Aytac, Jan Dul“Effects of Physical Environment on Creativity in the Workplace” 10th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation–HAAMAHA 2005” Conference theme: Knowledge Management and Intelligent Enterprises in a Digital world/ July 18th-21st, 2005,  USA. San Diego

S. Aytaç, Muslum Saylı, Faruk Emrem “Crime as Business and Reflections of Attributes of Professional Criminals (Crime Career) International Democracy and Global Security  Conference 9-12 June 2005, Istanbul

Serpil Aytaç, “Disabled Person”. Ministry of Labour and  Social Security,  Occupational Health and Safety. Special Risk Groups (women, children, aged and handicapped)” 3. International “Occupational Health And Safety” Regional Conference. 13-15 October 2003, Ankara