ULUSAL BİLDİRİLER

Serpil Aytaç Gizem Akalp Ahmet Gökçe, (2016).  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi,17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi,Swa Hotel 02-04.Haziran 2016, Erzurum

F. Cebeci & S. Aytaç,(2016). Makroergonomi Açısından Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Etkinliği, 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 06-08 Ekim 2016, Denizli

S. Aytaç, (2016) Makro Ergonomi Açısından Yaşlılarda Yaşam Tatmini Üzerine Bir Araştırma, 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 06-08 Ekim 2016, Denizli

S. Aytaç . A.F. Özok . N. Y. Karadeniz /.G. Akalp /.O. Çankaya . A. Gökçe & U. Tüfekçi (2016)- İsg Kültürü Oluşmasında Metal Sanayiinde Çalışan Kadınların Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma, 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 06-08 Ekim 2016, Denizli

Serpil Aytaç,(2016). Metal Üretiminde Çalışan Kadınların Ergonomik Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, 12-14 Ekim 2016, İstanbul

Serpil Aytaç, Hüseyin Sevgi, (2015) . " Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği", 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 15-17 Mayıs 2015. The Green Park Kartepe

Aytaç, Serpil, Ahmet Fahri Özok, Nurettin Yamankaradeniz, Gizem Akalp, Oğuzhan Çankaya, Ahmet Gökçe, Ulviye Tüfekçi, Adnan Parçalı, Cem Snaet (2015), Metal Endüstrisinde Çalışan Kadın işçiler Arasında Algılanan Risk Faktörleri, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015. İsparta

Aytaç Serpil, Ramazan Cengiz Derdiman, Şenol Baştürk, Burcu Öngen (2015) Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015. İsparta

Akalp G., Çankaya .O, Aytaç. S. (2014),“Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği”, 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi,5-7 Mayıs 2014, İstanbul

Eren Şenaras A., Özaslan İ., Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K., (2013), “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

Sezen H.Kemal, Arzu Eren Şenaras,  İlkay Özaslan,  Faik Özgür,  Serpil Aytaç. (2013). Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.

Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ "Emeklilerde Uyum ve Yaşam Tatmini: Bir Araştırma", 19. Ulusal Ergonomi Kongre’si, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kaya Park Otel & Kongre Merkezi’ 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir

Ayşe YILDIZ, Serpil AYTAÇ, “Örgüt Kültürü ve Ergonomi”, 19. Ulusal Ergonomi Kongre’si, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kaya Park Otel & Kongre Merkezi’ 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir,

Serpil AYTAÇ, Salih DURSUN, Ahmet GÖKÇE, "Çalışanların Stres-Depresyon-Anksiyete ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Tatmini Üzerine Etkisi", 19.Ulusal Ergonomi Kongre’si, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kaya Park Otel & Kongre Merkezi’ 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir, 

Serpil Aytaç, “Örgütsel Bir Sorun Olarak Yalnızlık Duygusunun, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi”, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep.

Serpil Aytaç, Salih Dursun, “Çalışma Hayatında Kişiler Arası Çatışma Ve İş Yükünün İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Üzerine Etkisi:  Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama”, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep.

Serpil Aytaç,  Hakan Aksoy-, (2011) “Suç Kariyeri: Suçun Meslek Haline Getirilmesi”. Suç Önleme Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011,Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Merinos-Bursa

Serpil Aytaç, Fatma Fidan, (2011). "Kadın Cinayetleri: Sevgi mi yoksa Namus mu?". Suç Önleme Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa Merinos

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Serpil Aytaç. Mustafa Aytaç Nazan Bilgel (2011) Sosyal Dışlanma, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Nuran Bayram , Serpil Aytaç, (2011)  Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık Davranışı, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Salih Dursun ,Nuran Bayram, Serpil Aytaç (2011) Duygusal Emek, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Serpil Aytaç /.Veysel Bozkurt, Nuran Bayram / Selver Yıldız, Nazan Bilgel / Mustafa Aytaç, Füsun Sokullu Akıncı, (2011) İşyeri Şiddeti, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Serpil Aytaç / Hasan Ertürk, Nuran Bayram / Serhat Özgökçeler, Sanem Berkün /. Ali Ceylan, Ahmet Özenalp / Erdem Saker, Ayhan Zenbılcı (2011) Gümrük İşletmelerinde Esnek Çalışma Sistemleri Işığında Özürlü İstihdamı Projesi (GÖZİS), Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Ryoichi Horıguchı, Serpil Aytaç,.Salih Dursun Premalatha Karupiah Wenjing Lıu-Würz,mHiroyoshi Takagı,Lita Peıpına, Elias Said Hung, Pamela Flores, Shigeto Nagasak (2011) Güvenlik Kültürü: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Nuran Bayram / Salih Dursun (2011)  Şiddet ve Siyaset: Siyasi Söylemlerde Sözel Şiddet, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2011) Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2011) Girişimci Kişilik, Girişimci Kimlik Özdeğer Algısı, Kariyer ve Kadın Araştırması, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Nuran BAYRAM, Metin  TEKCAN, Serpil  AYTAÇ (2011) "Engelli Çalışanlara Yönelik Algılanan Tutumların iş Tatmini Üzerine Etkisi "17. Ulusal ergonomi kongresi, 14-16 Ekim,2011, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Serpil AYTAÇ (2011) Duygusal Ergonomi ve Yönetsel Boyutuyla İnsan Performansına Etkisi, 17. Ulusal ergonomi kongresi, 14-16 Ekim,2011, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Serpil AYTAÇ (2011), Sosyal Bilimlerde Ergonominin Yeri, 17. Ulusal ergonomi kongresi, 14-16 Ekim,2011,  Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Dursun, S., Bayram, N. ve Aytaç, S. (2011), “Duygusal Emeğin İş Tatmini ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi”, 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Osmangazi Üniversitesi,  Eskişehir. 

Ahmet Fahri ÖZOK, Serpil AYTAÇ, Performans Açısından Bireysel Farklılıklar 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık , 2010, Hitit Üniversitesi, Çorum

Serpil AYTAÇ, Salih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Boyutuyla İşyeri Şiddetini Önleme İkliminin Çalışanların İş Tatmini ve Stres Tepkileri Üzerine Etkisi 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık2010  Hitit Üniversitesi, Çorum

Nuran BAYRAM, Neslihan SAM,, Serpil AYTAÇ,Kent Ergonomisi Bağlamında Bursa’da Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi, Çorum

Akın MARŞAP, Serpil AYTAÇ Bilişim Toplumu Sürecinde İnsan Makine Sistemlerinin Gelecek Odaklı UyumluTasarımının İşbilimsel Açıdan Önemi, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi, Çorum

POSTER:Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ- İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Riskli Meslek Gruplarına Yönelik Şiddet, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 03-05 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi. Çorum

 Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ, Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş Deneyimleri ile Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine bir Araştırma , Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 "Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet"  9-10-11 Aralık 2010 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Sevda GÜRSAKAL, Nuran BAYRAM, Serpil AYTAÇ Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Özyeterlik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 "Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet"  9-10-11 Aralık 2010 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Serpil Aytac, “İşte Başarının 3 Temel Anahtarı!- Etkili Zaman Yönetimi, Verimli Çalışmak ve İş Kalitesini Yükseltmek”, 18:15-18:30 Ana Oturum: EDUPLAS 5. Kişisel Gelişim Zirvesi,21/10/10, İstanbul Sheraton Maslak Hotel.

Serpil Aytaç, Ahmet Fahri Özok “İnsan-Makina Sistemlerinde Performansı Etkileyen Sosyal Faktörler “ (Abs.ref.0644-Pub.Num.031)Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30.Ulusal Kongresi, 30 haziran-2 Temmuz 2010, Sabancı Üniversitesi

Serpil Aytac, “Kadın Girişimciliği ve İstihdamı”, Girişim-Gelişim-Değişim, 4. Anadolu Girişimci İş Kadınları Zirvesi, BUIKAD, 7-8 Mayıs 2010, Bursa,  http://www.agifedzirvebursa.com/program.php

Serpil Aytac, Akın Marsap, " Sağlık Yönetim Sisteminde Gelecek Vizyonunda Yenileşen İnsan Kaynaklarının Kariyer Yönetimi Ve Gelişimi", (Poster Bildiri)VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi,  21-24 mayıs 2009 Merit Crytal Cove Hotel Girne-KKTC, www.syd2009.org

 Serpil AYTAÇ, Ahmet Fahri  ÖZOK, Salih DURSUN, Çalışma Yaşamında Engelli Olmak, 15. Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya

 Serpil AYTAÇ, Akin MAŞRAP, Neslihan ÜNAL, Sağlık Kurumlarında İyileştiren Hastaneler İçin İşbilimsel Tasarımın Artan Önemi 'Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi Örneği,15. Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim, 2009, Konya

 Serpil AYTAÇ, Salih DURSUN, Nuran BAYRAM, "Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama," 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya

Sümeyye ÖZMEN, Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ, Sağlık Sektöründe Çalışan Personelin Bel Ağrısı Prevalansının Saptanması, 15. Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim, 2009, Konya

Ahmet Fahri ÖZOK, Serpil AYTAÇ, Küreselleşmenin Yaşlı Çalışanlar Üzerindeki Etkisi, 15.Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya 

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç  “Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi”,  “10. Ekonometri ve İstatistik “ sempozyumu, 27 Mayıs-29 Mayıs 2009, Palandöken-Erzurum

Akın Marşap, Serpil Aytac, “Küresel Isınma ve İklim Değişimleri Açısından İşletmelerde Ergonomik Yaklaşımlar”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytac, “Sosyal Bilimler Açısından Ergonominin Yeri Ve Önemi”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Nuran Bayram, Serpil Aytac, Nazan Bilgel, “İş Yerinde Şiddetin İş Tatmini Ve Duygudurumu Üzerine Etkisinin Analizi: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytac , Nuran Bayram, Nazan Bilgel, Akın Marşap.” İşletmelerin Gizli Yüzü/Bulling (Yıldırma Davranışı): Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma” Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 22-26 Ekim 2008…Queen’s Park Otel Kemer/Antalya

Selay Yurtkuran Tok, Serpil Aytac, Nuran Bayram, “Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İmgesi ve Memnuniyet: Uludağ Üniversitesi Örneği”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytaç “Sağlık İşletmelerinde Örgüt Sağlığı” Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 22-26 Ekim 2008. Queen’s Park Otel Kemer/Antalya

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, “Misilleme: 21. Yüzyılda İş Yaşamında Yeni Bir Ayırımcılık Modeli” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

 Serpil Aytac, " Saglik Sistemlerinin Psiko-Sosyal Yonu".Uluslararasi Katilimli Saglik Sistemlerinde Ergonomi Sempozyumu. 5-7 Mayis 2008. ITU. http://www.ergonomi.itu.edu.tr/sagliksempozyumu_program.html

Nuran Bayram, Serpil Aytac, Sevda Gursakal, `Calisanlarin Is Tatmini Uzerine Bir Arastirma`. 8. Ulusal  Ekonometri ve İstatistik Kongresi,   24-25 Mayıs 2007. Inonu Universitesi. http://eisemp8.inonu.edu.tr/bkitap.php

Julian Bondy, Serpil Aytac, Fusun Sokullu-Akinci,  Adem Sozuer, Karsilastirmali Hukuk ve Kriminoloji Acisindan Mobbing-Bullying- isyerinde taciz, Istanbul Universitesi Hukuk Fakultesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arastirma ve Uygulama Merkezi. Panel. 13 Haziran 2007

Serpil Aytac, Akin Marsap, Iyi Yonetisim Icin Ergonomi ve Kadin: Ergonomik-Politik cozumlemede Esit Dagilim, 13. Ergonomi Kongresi, 6-8 Aralik 2007. Kayseri Erciyes Universitesi Muhendislik Fakultesi Endustri Muhendisligi Bolumu. Kayseri

Serpil Aytac, Kadinin Siyasette Dunu Bugunu ve Yarini, Kadin Kollari, 4 Aralik 2007. Intam is Merkezi Bursa

Mustafa Aytac, Serpil Aytac, Nuran Bayram. Suc Turlerini Etkileyen Faktorlerin Istatistiksel Analizi, 8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayis 2007, Inonu Universitesi.Turkiye. http://eisemp8.inonu.edu.tr/bkitap.php

Serpil Aytaç “Sosyal Hizmetler ve Sosyal Dışlanma” Uludağ Üniversitesi, Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri, 7 Şubat 2006 =18.30 AKM, Bursa. http://www.beo.org.tr/modules.php?name=News&file=print&sid=189

Akın Marsap, Gizem Akalp, Serpil Aytac. "Ergonomi Eğitiminin Önemi ve Çalışma Yaşamında Ergonomik Kariyer Gelişimi"Ergonomide yeni gelisen stratejiler, teknolojiler ve sektorel uygulamalar: 12. Ergonomi Kongresi, Gazi Universitesi, 16-18 Kasim, 2006, Ankara

Serpil Aytac, Gorazd Mesco, Nuran Bayram, Mehmet Eryilmaz. "Çalışan Sağlığı Açısından Cezaevi Personelinin İş Tatmini Algısındaki Farklılıklar ve Nedenleri Üzerine Kültürlerarası Karsılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Slovenya Örneği". Ergonomide yeni gelisen stratejiler, teknolojiler ve sektorel uygulamalar: 12. Ergonomi Kongresi, Gazi Universitesi,  16-18 Kasim, 2006, Ankara,

Serpil Aytac, Julian Bondy, Selver Yildiz, Isci Sagligi ve Guvenligi Acisindan Cezaevi Calisanlari Arasinda Isyeri Teroru, Ergonomide yeni gelisen stratejiler, teknolojiler ve sektorel uygulamalar: 12. Ergonomi Kongresi.Gazi Universitesi, 16-18 Kasim, 2006, Ankara

S.Aytaç, “Girişimcilik ve Özürlülük” VI. Ulusal Spina Bifida Kongresi, 4-7 Eylül 2006, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ-Bursa

S. Aytaç, Güvenlik Kültürü Oluşturmada Sosyal Diyalogun Yeri, Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği genel müdürlüğü Güvenlik Kültürü Konusunda Sosyal Tarafları Bilgilendirme ve Duyarlılık Artırma Seminerleri: Almira Hotel-22 Mart 2005 Bursa

 S. Aytaç, N. Bayram, N. Bilgel, “İş Yaşamında Psikolojik Taciz Davranışının İş Stresi Üzerindeki Etkisi”, 11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26–28 Aralık, 2005

Akın Marsap, Gizem Akalp, Serpil Aytaç. Insan kaynaklari Yonetiminde ergonomi Eğitiminin yeri ve Önemi, 11. Ergonomi Kongresi. ITU. Maçka tesisleri 26–28 Aralık 2005 İstanbul

S. Aytaç, N. Bayram, N. Bilgel, “Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing (Psikolojik Terör)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 12–14 Mayıs, 2005.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Yaratıcılık Peryon Bursa 3. İnsan Kaynakları Zirvesi, 16–18 Nisan 2004 Bursa

Serpil Aytaç, Ersin Kuşdil, Nuran Bayram, Nazan Bilgel, “İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Stres Tepkileri Üzerine Etkisi”, 12. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, S.184–194, 26-29 Mayıs 2004, Kervansaray Otel, Bursa

Canan Ceylan, Serpil Aytaç, Beliz Bilişli. “İşyerindeki Fiziki Koşulların Yaratıcılık Üzerine Etkisi Uluslararası Katılımlı 10.Ergonomi Kongresi.7–9 Ekim 2004, Holiday Inn Otel, Bursa

Serpil Aytaç, Ersin Kusdil,Özer Arabaci. Yoksulluğun İntihar Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi 9-11 Ekim 2003. Antalya

Ersin Kuşdil, Nuran Bayram, Serpil Aytaç, Nazan Bilgel, Üniversite Çalışanlarında işe İlişkin İyilik Durumu Duygularının İş Stresi Üzerindeki Etkisi. 9. Ergonomi Kongresi.16–18 Ekim 2003 / Denizli

N. Bayram, M. E. Kuşdil, S. Aytaç, N. Bilgel, “Üniversite Çalışanlarında İşe İlişkin İyilik Durumu Duygularının (Job Well-Being) Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İle Araştırılması”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, 4 Mayıs 2003.

Serpil Aytaç, “ Çalışma Yaşamının Kalitesi” Peryön Bursa. 2. İnsan Kaynakları Zirvesi,  6 – 7 Haziran 2003,  Bursa

Serpil Aytaç, Özlem Işığıçok, Kadın İş Gücünün Yaşam Kalitesi Açısından Ekonomik Bağımsızlığı Üzerine Bir Analiz, MPM, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim 2001, İzmir

Serpil Aytaç, Zerrin Fırat, Aşkın Keser. Akademisyenlerin İş Tatminine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme, MPM, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim 2001, İzmir

Akın MARŞAP, Serpil AYTAÇ- Bilişim Toplumu Sürecinde İnsan Makine Sistemlerinin Gelecek Odak uyumlu Tasarımının İşbilimsel Açıdan Önemi, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 03-05 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi, ÇORUM