ULUSAL PROJELER

Serpil Aytaç (Yürütücü). "Üniversite Öğrencilerinin Aile içi Şiddet Algısının Benlik Saygısı Üzerine Etkisi", Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi Hızlı Destek Projesi HDP (UKAM) 2017/7 No'lu Proje 

Serpil Aytaç, Kemal Sezen, Bircan Reçber, Gülşen Çetin Aydın, "Bursa'da Kadına Yönelik Şiddet: Dünü, Bugünü ve Yarırıı"-BAP: HDP (UKAM) 2015/39-Başlangıç Tarihi: 20-08-2015

Serpil Aytaç, Nurettin Yamankaradeniz, Gizem Akalp, Oğuzhan Çankaya, Ahmet Gökçe, Ulviye Tüfekçi,; " Sanayide Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi", TÜRKMETAL Sendikası İle Sektör İşbirliği Projesi- BAP- USİP (İ) 2014/7

Serpil Aytaç (Yürütücü), Ramazan Derdiman, Şenol Baştürk, Burcu  Öngen: "Korku Sende Çare Hepimizde: Suç Korkusu". Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sektör İşbirliği Projesi - BAP-USİP (İ)-2014/2 

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Hasan Ertürk, Serhat Özgökçeler, Senem Yılmaz - Ahmet Özenalp, Ali Ceylan, Erdem Saker. "Gümrük işletmelerinde özürlü İstihdamı” BUSİAD -Uludağ Üniversitesi  işbirliği, BAP , Kabul tarihi 2011

Nuran Bayram,  Neslihan Sam, Mustafa Aytac, Serpil Aytac, "Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişlerin Yapısal  Eşitlik Modelleri (YEM) ile Analizi" Uludag Universitesi Arastirma Fonu, BAP, 2009-2011

Serpil Aytac, Veysel Bozkurt, Nazan Bilgel, Nuran Bayram, Mustafa Aytac, Fusun Sokullu Akinci, Selver Yildiz, Julian Bondy,' Isyerinde Siddet" Uludag Universitesi Arastirma Fonu, (Kasim 2007-Şubat 2010) 

Nazan Bilgel, Serpil Aytaç, Nuran Bayram. "İşyerinde Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing". Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2003 -2005

Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Selver Yıldız, Özer Arabacı, Nedim Aksu. "İşyeri Suçları. Bu Suçlara Neden Olan Faktörler ve Sektörel Suç Haritasının Çıkarılması". Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu (2003 -2005)

Serpil Aytaç, Mustafa Sevüktekin, Özlem Işığıçok, Nuran Bayram, Selver Yıldız, "Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 219, (2001–2002)

Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç, Zerrin Fırat, Nuran Bayram, Aşkın Keser, Akademisyenlerin Akademik Kariyerini Etkileyen Faktörler ve Bireysel İlgi Odağı Olarak Çalışma Yaşamı, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 99/29, (1999–2001).

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr.Üyesi Esin Cumhur YALÇIN'ın yürütücülüğünü yapmış olduğu; Kırklareli Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri ödeneğinden desteklenerek 12.6.2018 tarihinde başlatılıp başarılı bir şekilde tamamlanan ve 8.11.2019 tarihli komisyon kararıyla sonlandırılan KLÜBAP-167 numaralı“TÜRKİYE’DE EMEK PİYASALARINDA CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞI ve BÖLGESEL FARKLILIKLAR: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA.” başlıklı bilimsel araştırma projesinde Proje Araştırmacısı.

Dağın İki Yüzü: Bursa'nın Dağ Yöresi Köyleri İle Göçmen Köylerine Yönelik Sosyal Ağ Analizi "Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Nurcan ABACI, Proje Süresi: 15.03.2010- 15.09.2012, Proje No:  SOBAG 109K422 (Proje Danışmanı)