İDARİ GÖREVLER

Baş Editör- Ergonomi Dergisi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/ergonomi

Uludağ Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyesi    (2014-..2015).

Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2013-.2017

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölüm Başkanı (2013-2018)

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler  Atama Kriter Komisyonu Başkanı-2012

Uludağ Üniversitesi Geri Bildirim Kurul Üyesi- (2012-2014)

"Uludag University International Interdisciplinary Social Inquiry Conferance "2012 başlıklı kongre düzenleme kurulu üyesi

Uludağ Üniversitesi, İİBF, İnsan Kaynakları Komisyon Başkanı- 2008-2010

Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Öğrenci Topluluğu Danışman Öğretim Üyesi

Editör  "International Journal of Social Inquiry" http://www.socialinquiry.org/  (2008-2015)

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Ölçme ve Değerlendirme Kurul Üyeliği"  (2003 - 2008)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı (2007-2009)

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı", (12.9.1997.......devam ediyor)

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı (1994–1997)

Uludag Üniversitesi İİBF. Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği" (2002 – 2005)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı" (1994 – 2005)