KİTAPLAR > Çalışma Yaşamında Kariyer

Çalışma Yaşamında Kariyer

Kitap Adı: Çalışma Yaşamında Kariyer

Yazar: Prof. Dr. Serpil Aytaç, Prof. Dr. Aşkın Keser

Yayın Tarihi: 2017-11-15

Yayın Evi: Umuttepe Publishing

Barkod: total page 300

İsbn: 6052012147

Kariyer yönetimi çalışanların bilgilerine yatırım yapma ve işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli entelektüel ve yaratıcı kapasite oluşturmak için temel araçtır. İnsan kaynakları bölümü tarafından yürütülen kariyer yönetim çalışmaları, yönetim ve planlama bölümlerinin uzun vadeli hedeflerini belirleme ve geliştirme imkânlarını bulurken, çalışan bireylerin de kendini gerçekleştirme ihtiyacının karşılanmasında, kişinin motive olmasında katkıda bulunurlar.
Kariyer geliştirme ve kariyer planlama ihtiyacı da üst yönetim tarafından desteklendiği sürece bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacı tatmin edilmiş olacaktır.
Bu çalışmada Kariyer, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmıştır. İlk kısımda bireysel açıdan kariyer planlaması; kariyerin kavramsal çerçevesi, yaşam evreleriyle kariyer ilişkisi, kariyer gelişimi ve seçimi kuramları, bireysel kariyer planlaması başlıklarıyla beş ünite altında incelenmiştir. İkinci kısımda ise örgütsel açıdan kariyer planlaması; kariyer yönetimi, kariyer geliştirme, kariyerin değişen doğası olarak yeni gelişmeler ve kariyer sorunları başlığı ile yine beş ünite altında ele alınmıştır.
 
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
 
1. Genel Kavramsal Çerçeve
2. Yaşam Evreleri ve Kariyer İlişkisi
3. Kariyer Gelişimi Kuramları
4. Kariyer Seçimi Kuramları
5. Kariyer Planlaması-Bireysel Kariyer Planlaması
6. Örgütsel Kariyer Planlaması
7. Kariyer Yönetimi
8. Kariyer Geliştirme
9. Kariyerin Değişen Doğası
10. Kariyerde Yaşanan Sorunlar