KİTAPLAR > İşyeri Şiddeti,

İşyeri Şiddeti,

Kitap Adı: İşyeri Şiddeti,

Yazar: Aytac S., Bayram N. (Editör),

Yayın Tarihi: 2011

Yayın Evi: Beta

Barkod: Sayfa Sayısı : 229

İsbn: ISBN: 978 - 605 - 377 - 398 - 6.

İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddet, yaşamın her alanında görüldüğ ü gibi, iş yaşamında da yıllardan beri görülmekteydi. Ancak, iş yaşamı nda yaşanan şiddetin farkındalığının artması ile birlikte bilim dünyası nda, bu şiddetin neden ve niçinlerini sorgulayıp, şiddeti önlemeye yönelik politikalar üretilmesine katkıda bulunmaya başlanıldı. Bu çalışmanı n amacı da, çalışma yaşamında yaşanan şiddet olgusunun her yönüyle ele alınarak incelenmesidir. Kitabın akademik düzeyde çalışma hayatının yasal, sosyal, psikolojik yönü ile ilgili araştırmalar yapanlara; uygulamada ise çalışma psikolojisi ve kriminolojiye ilgi duyan kişilere katkı sağlaması hedeşenmiştir. Kitabın birinci bölümünde şiddetin genel kavramsal çerçevesi psikososyal boyutu ile incelenmiş, ikinci bölümde ise, işyerinde şiddet konusu başlığı altında işyeri şiddetinin sınışandırılması, risk faktörleri ve iş- yeri şiddetinin önlenmesi konuları irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu çalışmanın serüveninin başlangıç noktası olan ve şiddetin boyutlarından biri olan yıldırma davranışı her yönü ile incelenmiştir. İşyerindeki şiddetin hukuksal boyutu ise Türkiye’deki yasalar bağlamında incelenerek çok boyutlu bir perspektif ile dördüncü bölümde okuyucuya sunulmuştur. Kitabın beşinci bölümünde geniş bir uygulama alanı ile yıldırma davranışına ait araştırma projesinin sonuçları, altıncı bölümünde ise işyerinde şiddet başlıklı projenin araştırma sonuçları ayrıntı- lı istatistiksel analiz ve yorumlar ile okuyucuya aktarılmıştır

BÖLÜMLER VE YAZARLARI

BÖLÜM 1Ş

Şiddetin Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi ....................................1-26

Serpil AYTAÇ, Nazan BİLGEL, Veysel BOZKURT, Selver YILDIZ

BÖLÜM 2

İşyerinde Şiddet ..........................................................................27-72

Serpil AYTAÇ, Nazan BİLGEL, Selver YILDIZ

BÖLÜM 3

İşyerinde Yıldırma Davranışı ......................................................73-100

Nazan BİLGEL, Serpil AYTAÇ, Nuran BAYRAM

BÖLÜM 4

İşyerinde Şiddet ile Savaşım ve Hukuksal Boyutları ................101-150

Füsun SOKULLU-AKINCI

BÖLÜM 5

“Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing" Verilerinin Analizi................................................151-179

Nazan BILGEL, Nuran BAYRAM, Serpil AYTAÇ

BÖLÜM 6

“İşyeri şiddeti”  Verilerinin Analizi ........................181-208

Nuran BAYRAM, Mustafa AYTAÇ, Nazan BİLGEL