KİTAPLAR > Sosyal Politika

Sosyal Politika

Kitap Adı: Sosyal Politika

Yazar: Editörler: Prof. Dr. Yusuf Alper/ Prof.Dr. Aysen Tokol

Yayın Tarihi: 2011

Yayın Evi: Dora yayınları

İsbn: 978-605-4485-04-8

 

Sosyal Politika
 
Sosyal dayanışma ruhu oluşturularak hazırlanan bu kitap Prof. Dr. Aysen TOKOL ve Yusuf ALPER’in editörlüğünde, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üye ve yardımcıları tarafından hazırlanmıştır. Her yazarın çalışmaya olan katkısı ilgili bölümde ismi zikredilerek belirtilmiştir. Bu çerçevede; kitap, bölüm öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf ALPER, Prof. Dr. Aysen TOKOL, Prof.Dr. Serpil AYTAÇ; Doç. Dr. İlknur KILKIŞ, Doç.Dr. Özlem IŞIĞIÇOK; Yard. Doç. Dr. Selver YILDIZ; Öğr. Gör. Dr. Aysu BOZKIR SERDAR, Öğr. Gör. Dr. Rabihan Yüksel ARABACI ile araştırma görevlileri Şenol BAŞTÜRK, Işın Ulaş ERTUĞRUL YILMAZER, Serhat ÖZGÖKÇELER, Maviş YILDIRIM, Burak Faik EMİRGİL, Şafak TARTANOĞLU ve Salih DURSUN’un katkıları ile hazırlanmıştır. Kitabın yayına hazırlanması ile ilgili çalışmalara Arş. Gör. Serhat ÖZGÖKÇELER katkıda bulunmuştur.

• Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Politika: Sosyal Politika Kavramı, Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Sosyal Politika
• Sosyal Politikanın Tarafları: Ulusal Tarafları, Sivil Toplum Örgütleri, Sosyal Politikanın Uluslar arası Boyutu ve Tarafları
• Günümüz Sosyal Politika Sorunları: Nüfus, İstihdam ve İşsizlik, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Ücretler, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Dışlanma, Ayrımcılık, Çalışma Hayatında Özel Gruplara Yönelik Sosyal Politikalar SİTE:www.kitapyurdu