KİTAPLAR > İnsan Kaynakları Çalışmaları

İnsan Kaynakları Çalışmaları

Kitap Adı: İnsan Kaynakları Çalışmaları

Yazar: Atilla Yelboğa (Ed.)

Yayın Tarihi: 2010

Yayın Evi: Turhan Kitabevi. Ankara

İsbn: ISBN: 9786055593247

Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları Kitabı, insan kaynakları konusuna ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynaktır. Kitap iki temel amacı hedeflemektedir. Birincisi insan kaynakları yönetiminin temel konularını farklı bakış açıları ile vermek, ikincisi ise bu alandaki yeni ve güncel konuları paylaşmaktır.

Kitabın birbirinden bağımsız 15 bölümü vardır ve bölümler konusunda uzman yazarlar tarafından farklı bakış açıları ile yazılmıştır. Diğer bir ifade ile kitaptaki her bölüm “İnsan Kaynakları Yönetimine” farklı açılardan bakmaktadır.
Dr. AtillaYELBOĞA:Yönetimde İnsan Kaynaklarının Yeri ve Stratejik Önemi
Prof.Dr. İnayet AYDIN:İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik
Prof. Dr. İsmet BARUTÇUGİL:Kültürlerarası Farklılıklar ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK, Dr. Atilla YELBOĞA, Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU: İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme:Temel Kavram ve Uygulamalar
Yrd.Doç.Dr. Göksu GÖZEN ÇITAK–Yrd.Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK:İnsan Kaynakları Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU:İnsan Kaynaklarında İş Analizi
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILMAZ–Yrd. Doç.Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER:Pozitif Çalışma Psikolojisi Açısından Güçlü Yön Odaklı Personel Seçim Süreci
Dr. Atilla YELBOĞA:Personel Seçme Sürecinde Kullanılan Araçlar ve Özellikleri
Yrd.Doç.Dr. Mediha KORKMAZ–Prof.Dr. Oya SOMER:İş Yaşamında Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILMAZ–Yrd. Doç. Dr. Emel Güler YILMAZ:Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi
Prof. Dr. İnayet AYDIN–Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR:İnsan Kaynağının Eğitimi ve Gelişimi
Prof. Dr. İnayet AYDIN–Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR:İnsan Kaynağının Eğitimi ve Gelişimi
Dr. Atilla YELBOĞA:Bireysel İş Performansının Yönetimi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ:İş Yaşamında Kariyer Yönetimi
Doç. Dr. Tamer AKSOY:Kurumsal Yönetimde İç Kontrolün İnsan Kaynakları Denetimindeki Önemi:COSO Modeli
Dr. Çiğdem VATANSEVER:İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Esenliği
http://www.hrm.gen.tr/index_dosyalar/kitap.htm