NATIONAL PRESANTATION

Serpil Aytaç Gizem Akalp Ahmet Gökçe, (2016). Examination of Occupational Stress and Burnout Levels of Occupational Health and Safety Specialists, 17. Labor Economics and Industrial Relations Congress, Atatürk University, Sway Hotel 02-04 June 2016, Erzurum

F. Cebeci & S. Aytaç, (2016)The Activity of Home Health Care Services in Terms of Macro-Ergonomics, 22nd National Ergonomics Congress, 06-08 October 2016, Denizli

S. Aytaç, (2016). A Study on Life Satisfaction in Elderly People in Terms of Macro-Ergonomics, 22nd National Ergonomics Congress, 06-08 October 2016, Denizli

S. Aytaç / A.F. Özok / N. Y. Karadeniz / G. Akalp / O. Çankaya / A. Gökçe & U. Tüfekçi (2016)- A Study on the Risk Perception of Women in the Metal Industry in the Formation of Work health and safety Culture, 22nd National Ergonomics Congress, 06-08 October 2016, Denizli

Serpil Aytaç, (2016). A Research on Ergonomic Risk Perception of Women in Metal Production, International Participation 16th Symposium on Production Researches. Istanbul Technical University, Faculty of Business Administration Department of Business Engineering, 12-14 October 2016, İstanbul

Serpil Aytac, Huseyin Sevgi, (2015), Quality of Working Life of Research Assistants: A sample of Economics and Administrative Faculty, Uludag University. 16. Labor  Economics and Industrial Relations Congress-Sakarya University, 15-17 May 2015- The Green Park Kartepa 

Aytaç, Serpil, Ahmet Fahri Özok, Nurettin Yamankaradeniz, Gizem Akalp, Oğuzhan Çankaya, Ahmet Gökçe, Ulviye Tüfekçi, Adnan Parçalı, Cem Snaet (2015), Metal Endüstrisinde Çalışan Kadın işçiler Arasında Algılanan Risk Faktörleri, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015. İsparta

Aytaç Serpil, Ramazan Cengiz Derdiman, Şenol Baştürk, Burcu Öngen (2015) Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, 2-4 Ekim 2015. İsparta

Akalp G., Çankaya .O, Aytaç. S. (2014),“Çalışanların Güvenlik İklimi Algısı: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği”, 7. International Occupational Health and Safety Congress,5-7 May 2014, İstanbul

Eren Şenaras A., Özaslan İ., Özgür F., Aytaç S., Sezen H.K., (2013), “Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, 3.Bilgilendirme ve Arge Günleri, Bursa.

Sezen H.Kemal, Arzu Eren Şenaras,  İlkay Özaslan,  Faik Özgür,  Serpil Aytaç. (2013). Ayasofya Müzesi Memnuniyet Araştırması, Poster, 12-14 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri.

Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ Emeklilerde Uyum ve Yaşam Tatmini: Bir Araştırma, 19. Ulusal Ergonomi Kongre’si, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kaya Park Otel & Kongre Merkezi’ 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir

Ayşe YILDIZ, Serpil AYTAÇ, “Örgüt Kültürü ve Ergonomi”, 19. Ulusal Ergonomi Kongre’si, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kaya Park Otel & Kongre Merkezi’ 27-28-29 Eylül 2013, Balıkesir,

Serpil AYTAÇ, Salih DURSUN, Ahmet GÖKÇE, "Çalışanların Stres-Depresyon-Anksiyete ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Tatmini Üzerine Etkisi", 19. National  Ergonomics Congress, Balıkesir Üniversity Engineering Faculty, Kaya Park Otel & Congre Center’ 27-28-29 Sept. 2013, Balıkesir

Serpil Aytac, "Organizational Loneliness as a problem, Effect of Job Satisfaction and Intention to Leave", 18 National Ergonomics Conference, 16-18 November 2012, Gaziantep.

Serpil Aytac, Salih Dursun, " Interpersonal Conflict and workload :   The Effect on Job Related Affective Well being in Working Life : An Application of the employees", 18 National Ergonomics Conference, 16-18 November 2012, Istanbul.

Serpil Aytaç, Hakan Aksoy, (2011) "Crime Career: Making the Offense Occupation". Crime Prevention Symposium, 7-8 October 2011, Atatürk Congress and Culture Center, Bursa Merinos

Serpil Aytac, Fatma Fidan, (2011). "Women's Murders: Love or honor?". Crime Prevention Symposium, 7-8 October 2011, Atatürk Congress and Culture Center, Bursa Merinos

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Serpil Aytaç. Mustafa Aytaç Nazan Bilgel (2011) Sosyal Dışlanma, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Nuran Bayram , Serpil Aytaç, (2011)  Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık Davranışı, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Salih Dursun ,Nuran Bayram, Serpil Aytaç (2011) Duygusal Emek, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Serpil Aytaç /.Veysel Bozkurt, Nuran Bayram / Selver Yıldız, Nazan Bilgel / Mustafa Aytaç, Füsun Sokullu Akıncı, (2011) İşyeri Şiddeti, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Serpil Aytaç / Hasan Ertürk, Nuran Bayram / Serhat Özgökçeler, Sanem Berkün /. Ali Ceylan, Ahmet Özenalp / Erdem Saker, Ayhan Zenbılcı (2011) Gümrük İşletmelerinde Esnek Çalışma Sistemleri Işığında Özürlü İstihdamı Projesi (GÖZİS), Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Ryoichi Horıguchı, Serpil Aytaç,.Salih Dursun Premalatha Karupiah Wenjing Lıu-Würz,Hiroyoshi Takagı,Lita Peıpına, Elias Said Hung, Pamela Flores, Shigeto Nagasak (2011)  Güvenlik Kültürü: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Nuran Bayram / Salih Dursun (2011)  Şiddet ve Siyaset: Siyasi Söylemlerde Sözel Şiddet, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2011) Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2011) Girişimci Kişilik, Girişimci Kimlik Özdeğer Algısı, Kariyer ve Kadın Araştırması, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri,  Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011

Nuran BAYRAM, Metin  TEKCAN, Serpil  AYTAÇ (2011) "Engelli Çalışanlara Yönelik Algılanan Tutumların iş Tatmini Üzerine Etkisi "17. Ulusal ergonomi kongresi, 14-16 Ekim,2011, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Serpil AYTAÇ (2011) Emotional Ergonomics and effect on performance, 17. National ergonomics congress, 14-16 Oct,2011, Osmangazi University, Eskişehir

Serpil AYTAÇ (2011), Ergonomics in Social Science. 17. National ergonomics Congress, 14-16 Oct, 2011,  Osmangazi University,  Eskişehir

Dursun, S., Bayram, N. ve Aytaç, S. (2011), “Duygusal Emeğin İş Tatmini ve Tükenme Düzeyi Üzerine Etkisi”, 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Osmangazi Üniversitesi,  Eskişehir. 

Ahmet Fahri Özok, Serpil AYTAC, Individual Differences in Human Performance. 16 National Ergonomics Conference, 3-5 December, 2010, Hitit University, Corum
 

Serpil AYTAC, Salih DURSUN . The Effects on Employee Job Satisfaction and Stress of Workplace violence prevention climate 16 National Ergonomics Conference, 3-5 December 2010 Hitit University, Corum

Nuran Bayram, Neslihan SAM, Serpil AYTAC,  Life Satisfaction and Social Exclusion in Bursa.  16  National Ergonomics Conference, 3-5 December 2010 Hitit University, Corum
 

MARSAP A., AYTAC S.,  Human Machine Systems in the Process of Information Society : Importance of Future-Oriented Perspective  16 National Ergonomics Conference, 3-5 December 2010 Hitit University, Corum
 

 

POSTER:Salih DURSUN, Serpil AYTAC- Violence agains to some professions, 16 National Ergonomics Conference, 03-05 December 2010  Hitit University. Corum

 

 

Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ, Relationship with Anxiety Levels, Work Experience  and despair among university students for Labor Market Prospect.  Social Service Symposium 2010 "Social Development and Social Service"  Ankara University Faculty of Health Sciences Social Service Department 9-10-11 December. 2010,

Sevda GÜRSAKAL, Nuran BAYRAM, Serpil AYTAC. Self Efficacy Levels on The Career Values ​​and Practice on University Students' - Social Work Symposium 2010 "Social Development and Social Services" 9-10-11 December 2010, Ankara University Faculty of Health Sciences, Department of Social Services

Serpil Aytac, "Three basic key to success at work! - Effective Time Management, Effective Work and Raise the Quality of Business", 18:15 to 18:30 Main Session: EDUPLAS 5 Personal Growth Summit, 21/10/10, Istanbul Sheraton Maslak Hotel.

Aytac.S, Ozok.F.,Social Factors Affecting the Performance of Human-Machine Systems "(Abs.ref.0644-Pub.Num.031) 30.National  Operations Research and Industrial Engineering Congress, 30 June-2 July 2010, Sabanci University

Serpil Aytac, "Women's Entrepreneurship and Employment", Venture-Development-Change, 4 Anatolia Entrepreneur Business Women's Summit, BUIKAD, 7-8 May 2010, Bursa, http://www.agifedzirvebursa.com/program.php
 

Serpil Aytac, Ali Marsap, " The vision of the future Human Resources,Career Management And Development of Health Management System ", (Poster Presentation) VII. National Health Facilities Management Congress, 21-24 May, 2009 Merit-crytal Cove Hotel Kyrenia Northern Cyprus, www.syd2009.org

 

 

Serpil AYTAÇ,  Ahmet Fahri  ÖZOK, Salih DURSUN, Be disabilities at the Work, 15. Ergonomics Congress, 22-24 October 2009, Konya

Serpil AYTAC, Akin MAŞRAP, Neslihan Ünal,  Increasing Importance of scientific design work for the Hospital .  'Yoncali Hydrotherapy and Physical Therapy  hospital Case, 15.National Ergonomics Congress, 22-24 October, 2009, Konya, Turkey

Serpil AYTAÇ, Salih DURSUN,  Nuran BAYRAM, "A survey on patient safety culture at health services". 15.National Ergonomics Congress, 22-24 October, Konya

Sümeyye ÖZMEN, Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ, Sağlık Sektöründe Çalışan Personelin Bel Ağrısı Prevalansının Saptanması,15.National Ergonomics Congress, 22-24 October, 2009, Konya 

Ahmet Fahri ÖZOK,  Serpil AYTAÇ, impact of globalization on older workers, 15.National Ergonomics Congress, 22-24 October, 2009, Konya 

Nuran Bayram, Neslihan Sam, Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç  “Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi”,  “10. Ekonometri ve İstatistik “ sempozyumu, 27 Mayıs-29 Mayıs 2009, Palandöken-Erzurum

Akın Marşap, Serpil Aytac, “Küresel Isınma ve İklim Değişimleri Açısından İşletmelerde Ergonomik Yaklaşımlar”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytac, “Sosyal Bilimler Açısından Ergonominin Yeri Ve Önemi”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Nuran Bayram, Serpil Aytac, Nazan Bilgel, “İş Yerinde Şiddetin İş Tatmini Ve Duygudurumu Üzerine Etkisinin Analizi: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytac , Nuran Bayram, Nazan Bilgel, Akın Marşap.” Bulling: Survey on Health Workers” Health and Hospital Management Congress. Ankara University.  22-26 October 2008…Queen’s Park Otel Kemer/Antalya

Selay Yurtkuran Tok, Serpil Aytac, Nuran Bayram, “Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İmgesi ve Memnuniyet: Uludağ Üniversitesi Örneği”, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytaç “Organizational Health” (international participant) Health and Hospital Management Congress. Ankara University Health Science Faculty. 22-26 October 2008. Queen’s Park Otel Kemer/Antalya

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, “Misilleme: 21. Yüzyılda İş Yaşamında Yeni Bir Ayırımcılık Modeli” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 30- Ekim-2 Kasım 2008, Trabzon

Serpil Aytac, SYMPOSIUM ON “ERGONOMICS IN HEALTH CARE with INTERNATIONAL ATTENDENCE . 5-7 May 2008. Istanbul Technical University, Istanbul. http://www.ergonomi.itu.edu.tr/sagliksempozyumu_program.html

Nuran Bayram, Serpil Aytac, Sevda Gursakal,` Research on workers job sadisfaction`. 8. National   Econometry and statistics congress,   24-25 May. 2007. Inonu University. http://eisemp8.inonu.edu.tr/bkitap.php

Julian Bondy, Serpil Aytac, Fusun Sokullu-Akinci, Adem Sozuer, In terms of Comparative Law and Criminology at Workplace Bullying Istanbul University Faculty of Law, The Centre of Criminology Research and Criminal Law.13 Jun 2007

Serpil Aytac, Akin Marsap, Woman and Ergonomics for Governance: 13. Ergonomics Congress, 6-8 December 2007. Kayseri Erciyes University, Engineering Faculty. Industrial Engineering Department. Kayseri

Serpil Aytac, Woman at Policy. Yesterday. Today and Tomorrow.Woman Organisations, 4 December 2007. Intam is Merkezi- Bursa

Mustafa Aytac, Serpil Aytac, Nuran Bayram.  Statistical Analysis of some factors on Effect on crime type  8. National Econometri and Statistic Congress, 24-25 May. 2007, Inonu University. Turkey. http://eisemp8.inonu.edu.tr/bkitap.php

Serpil Aytac. "Social Work and Social Excluation" Uludag University, Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri, 7 February 2006 =18.30 AKM, Bursa. http://www.beo.org.tr/modules.php?name=News&file=print&sid=189

Akin Marsap, Gizem Akalp, Serpil Aytac. " Importance Ergonomics Education and Developing of Ergonomics Career in Work Life". 12th. Ergonomics Congress. University of Gazi, 16-18 November 2006, Ankara,

Serpil Aytac, Goraz Mesco, Nuran Bayram, Mehmet Eryilmaz. "Job Related Affective Well Being Among Prison Staff for worker healty: Cross Culturel Study Between Turkey and Slovenia" 12th Ergonomics Congress. University of Gazi, 16-18 November, 2006, Ankara

Serpil Aytac, Julian Bondy, Selver Yildiz, Bullying among prison staff in relation workplace labor health and safety, Ergonomically developing strategies, technologies and organizational practices,12. th National Ergonomics Congress, Gazi University, 16-18 November 2006, Ankara

S.Aytac, "Entrepreneurship and Handicaped” VIth. National Spina Bifida Congress, Grand Yazıcı Hotel, 4-7 September 2006, Uludag-Bursa

S. Aytac, " Importance of Social Dialog on Creative Security Culture". Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü . Güvenlik Kültürü Konusunda Sosyal Tarafları Bilgilendirme ve Duyarlılık Artırma Seminerleri . Almira Hotel, 22 March 2005. Bursa

S Aytac, N. Bayram, N. Bilgel, "Workplace Bullying and Effect on Work Stress". 11th Natioanl Ergonomics Congress, İstanbul, 26–28 December 2005

Marsap A.,  Akalp G., Aytac. S.  The Importance of ergonomics Education at human resource management, 11. Congress on Ergonomics. ITU. 26 to 28 December 2005 Istanbul Macka facilities
 

S Aytaç, N. Bayram, N. Bilgel, “Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing (Psikolojik Terör)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 12–14 Mayıs, 2005.

Serpil Aytac, "Creativity in Working Life. Peryon Bursa. 3th. Human Resource Conference. 16–18 April 2004 Bursa

Serpil Aytac, Ersin Kusdil, Nuran Bayram, Nazan Bilgel, "Job Related Affective Wellbeing on Stress Reactions" 12th Natioanl Management and Organization Congress.26-29 May 2004, Kervansaray Hotel, Bursa

Canan Ceylan, Serpil Aytac, Beliz Bilisli. “Workplace Physical Environment and Effect on Creativity" International participent. 10th Ergonomics Congress. 9 October 2004, Holiday Inn Otel, Bursa

Serpil Aytaç, Ersin Kusdil,Özer Arabaci. "Poverty and effect on Suicide: An Econometric Analysis " Poverty and Social Work Symposium. University of Akdeniz, 9-11 October 2003. Antalya

Ersin Kusdil, Nuran Bayram, Serpil Aytac, Nazan Bilgel, "Job Affect of Wellbeing Among University Staff and Effect on Work Stress". 9th. Ergonomcsi Congress.16–18 Ekim 2003 / Denizli

N. Bayram, M. E. Kusdil, S. Aytac, N. Bilgel, "Research of Job Well-Being Among University Staff with multi Variablel Analysis". VIth. National Econometri and Statistic Symposium, Ankara, 4 Mayıs 2003.

Serpil Aytac, “ Quality of Work Life". Peryön Bursa . 2th. Human Resource Conference,  6 – 7 Haziran 2003  Bursa

Serpil Aytac, Ozlem Isıgıcok, "Analysis of Female labourforce on Economic Independence For Life Quality ", 8th National Ergonomics Congress -26 October 2001, Izmir

Serpil Aytac, Zerrin Fırat, Askın Keser. "Research on Job Sadisfaction among Academic staff". 8th National Ergonomics Congress, 25-26 October 2001, Izmir

Akın MARŞAP, Serpil AYTAÇ- Bilişim Toplumu Sürecinde İnsan Makine Sistemlerinin Gelecek Odak uyumlu Tasarımının İşbilimsel Açıdan Önemi, 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 03-05 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi, ÇORUM